Burn-oUT  

Bloom Healthy Life

'Mentale gezondheid is van cruciaal belang'

Inmiddels is het wereldwijd bekend dat mentale gezondheid van cruciaal belang is.

Maar hoe kun je als individu zorgdragen voor een goede mentale gezondheid om zo ook het risico op een burn-out te verkleinen en of de handvatten te krijgen wanneer het gewoon even niet meer lukt.

En wat kun jij als werkgever (organisatie)  jezelf maar ook je teams en medewerkers hierin aanbieden?! 

In onze ogen is een burn-out een langdurige mismatch tussen verwachtingen en realiteit.

90% van de oorzaken van een burn-out is werk gerelateerd; 10% van een burn-out gaat over persoonlijke zaken als ziekte en verdriet.

Rolduidelijkheid, teamsfeer en persoonlijke “job-fit” komen als belangrijke oorzaken 

voor burn-out naar voren.

'Ons burn-out programma kent twee hoofdrichtingen'

Preventie van een burn-out

&

Begeleiding van burn-out bij medewerkers in het programma “Back on Track”

Preventie van een burn-out 

Gestart wordt met een masterclass van een dag voor bestuur en management met de vraag “Wat is jullie burn-out valkuil”.

Dit is de vraag welke gezamenlijk met het management en of het bestuur van de organisatie middels een masterclass  in 'co-creatie'  wordt beantwoord. Hierop wordt een passend programma ontwikkeld. 

Het programma wordt in “co-creatie” met de organisatie gemaakt; aansluitend bij bestaande programma’s.

Op basis van de ingrediënten voor een 9+ organisatie en de drijfverenmethode worden de elementen die potentieel tot een burn-out lijden in kaart gebracht.

 'Back on Track' 

Ons programma 'Back on Track' biedt medewerkers welke dreigen uit te vallen en of reeds zijn uitgevallen en in staat zijn om het programma te volgen de nodige begeleiding met als doel zicht te krijgen op werkhervatting. 

Aanmelding 

De aanmelding voor dit programma kan via de huisarts of de bedrijfsarts. 

Het programma ziet er als volgt uit; 

 

Intake 

Voorafgaand aan deelname wordt er een intake gedaan en getoetst op geschiktheid voor deelname

Programma

Afhankelijk van de belastbaarheid van cliënt bestaat het programma uit 10 tot 14 dagdelen

Het definitieve programma kan pas na screening en intake gemaakt worden

De screening en het maken van het programma wordt gedaan door een deskundig team bestaande uit een bedrijfsarts, psycholoog, psychiater en veranderkundige.

Tevens zijn er twee coaches/begeleiders aanwezig om zorg te dragen voor individuele coaching 

Het programma bestaat uit modules en workshops

 

Modules

Bij de modules kunt u denken aan  onder andere; module mindfulness, module beweging, module voeding, slaap, gedrag, normaliseren en psychiatrie, drijfveren, rollen en valkuilen in teams, ingrediënten voor een 9+-organisatie, “call of our time”, duurzaam veranderen “Hoe doe je dat nu”

 

Workshops

De workshops welke onder andere worden aangeboden zijn; wandel retraite, koude retraite, hydrotherapie, bewust adem halen, fietsen, nordic walking, creativiteit en een golfclinic. 

Na het doorlopen van dit programma welke wij ook wel de kick-off noemen wordt er tevens een digitale begeleiding van één jaar lang geboden. Hierin worden de verschillende doelen gemonitord welke geformuleerd zijn na de kick-off.