top of page

Hart 

Leef zonder angst

Na een hartaandoening of ingreep weer de draad van jouw leven oppakken.

Bloom biedt een speciaal hartrevalidatie programma aan. Hartrevalidatie bij Bloom Healty Life is een op maat gemaakte multidisciplinaire, poliklinische behandeling die zich richt op het fysieke, psychische en sociale herstel van hartpatiënten na een cardiaal incident of cardiale interventie, zoals een hartinfarct, hartoperatie of dotterbehandeling.

Daarnaast concentreert hartrevalidatie zich op gedrags- en leefstijlverandering om toekomstige risico's op hart- en vaatziekten te verminderen. Van de Nederlandse hartpatiënten rookt gemiddeld 15%, is bijna 80% te zwaar en heeft 27% obesitas. Meer dan 50% van de patiënten beweegt onvoldoende (Deckers et al., 2010).

Onder begeleiding van topartsen

Vertrouw op de expertise van de aangesloten topartsen en zorgprofessionals van Bloom Healthy Life. Cardioloog Roderik Kraaijenhagen is gespecialiseerd in hartrevalidatie en e-health en heeft het hart programma opgesteld. Gedurende het verblijf op Ameland wordt de patiënt een volle week ondersteund door psychologen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en diëtisten en via het uitgekiende e-health platform van Vital10 is er nog een jaar lang begeleiding door professionals op afstand. 

Dr. Roderik Kraaijenhagen

Cardioloog

Meedoen aan een hartrevalidatieprogramma helpt! De multidisciplinaire maatwerk-aanpak is bewezen effectief. De patiënt heeft daarna minder kans op nieuwe hartproblemen en heeft meer vertrouwen in het eigen lichaam. Het is zinvol voor de patiënt, maar ook zijn/haar naasten zullen er baat bij hebben. 

foto staand.jpg

Na intake en healthcheck volgt een MDO (multidisciplinair overleg: fysiotherapeut, arts, psycholoog, dietist en lifestylecoach) over jouw vitaliteitsprogramma. Het programma zal onder meer bestaan uit: individuele counceling, spreekuren, mindfulness,

trainingsactiviteit, workshops (over voeding, waarom veranderen moeilijk is, relatie, creativiteit en expressie etc). Iedere deelnemer wordt een jaar lang via e-health begeleid.

Modules

Verblijf: 7 dagen

E-health: 12 maanden

FIT/fysieke training

✓ Voeding

✓ Slaap

✓ Mindfulness

✓ Duurzaam veranderen

     middelengebruik

✓ PEP - Psycho-educatieve preventie 

✓ Workshops (samen met partner)

Hydrotherapie

Wandelen (Nordic Walking)
Fietsen (mountainbike)
Creativiteit

Nationaal en internationaal onderzoek wijst uit dat hartrevalidatie gunstige effecten heeft op leefgewoonten, risicofactoren en kwaliteit van leven. Deelname aan multidisciplinaire hartrevalidatie vermindert de kans op een nieuw hartinfarct of nieuwe ziekenhuisopnamen en leidt tot circa 30% minder sterfgevallen door hartproblemen (e.g., Clark et al., 2005; Taylor et al., 2005; Janssen et al., 2013).

 

Economische evaluaties hebben aangetoond dat hartrevalidatie kosteneffectief is, met name omdat het leidt tot een verminderde zorgconsumptie en een verhoogde arbeidsparticipatie.  Hartrevalidatie wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Bloom Healthy Life biedt zorg op maat als het gaat om hartrevalidatie en begeleid patiënten langer en beter bij het ontwikkelen en volhouden van een gezonde leefstijl. Zij werkt hiertoe samen met CardioVitaal (zie www.cardiovitaal.nl) en Vital10 (zie www.vital10.nl).

Uitgangspunt bij het programma is de ‘Z3 aanpak’, die gebaseerd is op een evidence-based zelfmanagement programma voor hartpatiënten.

 

In de eerste fase staat ‘Zelfvertrouwen’ centraal: het herwinnen van vertrouwen in het lichaam en het verkennen van de eigen grenzen in een veilige en gecontroleerde omgeving.

 

In de tweede fase ligt de focus op ‘Zelfregulatie’: het liëren van concrete revalidatiedoelen aan belangrijke levensdoelen, het plannen van acties die naar deze doelen leiden, het monitoren van deze acties in verschillende (thuis)situaties, en het verkrijgen van feedback. In deze fase revalideren patiënten deels in het centrum en deels thuis.

 

In de derde en laatste fase, ‘Zelfmanagement’, werken patiënten toe naar het volledig zelfstandig managen van de hartaandoening en het behouden van de nieuwe leefstijl in de thuissituatie.

 

De Z3 aanpak wordt ondersteund door de e-health applicatie ‘MijnVital10’. In dit beveiligd gezondheidsportaal stellen patiënten en hulpverleners gezamenlijk persoonlijke revalidatiedoelen op, kiezen passende ‘blended’ behandelmodules, en houden de voortgang op verschillende subjectieve en objectieve uitkomstmaten bij. Tevens worden patiënten ondersteund bij het zelfmonitoren van bijvoorbeeld hun bloeddruk en lichamelijke activiteit en hebben zij toegang tot hun medisch dossier. Met behulp van decision-support technologie en e-coaching technieken worden patiënten stapsgewijs voorbereid op het zelfstandig managen van de hartaandoening in de thuissituatie en het volhouden van de nieuwe leefstijl.

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 geeft het programma schematisch weer.

 

Belangrijk is dat grote revalidatiedoelen opgedeeld worden in kleine brokjes en dat dagelijks terugkerende acties beloond worden net zolang tot het nieuwe gedrag in is gesleten en een vaste gewoonte is geworden. Gedragsverandering wordt op deze manier niet alleen aantrekkelijker, maar is ook beter vol te houden na afloop van de revalidatie.

image002.png

GLOED

De 5 dimensies van

met plezier gezonder leven

heartbeat.png
care.png
sunset.png
green-energy.png
motivation.png

Gezondheid

Levensstijl

Ontspanning

Energie

Duurzaam

GLOED is hoe wij jou helpen te herstellen en gezond te leven. GLOED is de uniek formule van Bloom Healthy Life en is samengesteld door medewerkers met gerichte expertise. Dankzij de 5 dimensies van GLOED helpen wij je om te herstellen, te genezen en je gezondheid te verbeteren. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor familie en verzorgers. ​

Verblijf in jouw Health Suite

in Hotel Noordsee op Ameland

Uniek in Nederland! Een complete vleugel in Hotel Noordsee is uitgerust ten behoeve van preventie- en revitalisatieprogramma's van Bloom. In onderlinge afstemming met de zorgprofessionals van Bloom en hospitalityprofessionals van Hotel Noordsee is een uitgebalanceerde omgeving en service gecreëerd die Bloom-gasten met hun partner een zorgeloos verblijf garandeert.

Westcord Noordsee - Front
Westcord Noordsee - Cocktail
Westcord Noordsee - Restaurant_1
Westcord Noordsee - rm 408 xxx_2
Westcord Noordsee - rm 408
Westcord Noordsee - rm 408 - Bathroom
ameland met toren
stel op strand
bottom of page