Bloom Healthy Life & CMC Change Agents 

Bloom Healthy Teams 

Heeft u in uw organisatie behoefte aan het vergroten/verduurzamen van de vitaliteit van uw medewerkers?
Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen. 

Geïnteresseerd in het vitaliseren van teams??  

Teamvitalisering 

Actieve leefstijlinterventie blijkt steeds meer een effectieve weg te zijn om gedrag en omstandigheden die aan de basis van dit individuele en collectieve probleem liggen structureel en duurzaam ten goede te veranderen. Op veel verschillende niveau’s in onze gezondheidszorg en overheid wordt dit onderkend en in preventieve en curatieve programma’s ter verbetering van de gezondheid ingezet.

Het programma Teamvitalisering neemt dit als gegeven en uitgangspunt voor de vitalisering van mensen en teams.

Door het vitaliseren van individuele teamleden door een gerichte en duurzame succesvolle leefstijlinterventie in een innovatieve en unieke combinatie met het vitaliseren van teams door een teamoptimalisatieprogramma te koppelen aan het individuele vitaliseringsprogramma.

Het programma Teamvitalisering neemt dit als gegeven en uitgangspunt voor de vitalisering van mensen en teams.

Door het vitaliseren van individuele teamleden door een gerichte en duurzame succesvolle leefstijlinterventie in een innovatieve en unieke combinatie met het vitaliseren van teams door een teamoptimalisatieprogramma te koppelen aan het individuele vitaliseringsprogramma.

De effectiviteit van teams wordt beschouwd m.b.v. de drijfverentest. Drijfveren hebben immers een enorme betekenis voor het gedrag, de energie en de effectiviteit van mensen. Het blijkt een uiterst effectief middel om individuen en teams beter te laten functioneren, en het versterkt de binding tussen mens en organisatie.

Items als wat zijn de voorwaarden van topteams, wat zijn de valkuilen in teams, en hoe benut je de energie in teams om deze ook in balans te houden. Organisaties die rekening houden met de drijfveren van hun medewerkers zijn immers veel aantrekkelijkere werkgevers.

 

Onze drijfveren geven betekenis aan wie we zijn en wat we doen. RealDrives maakt gebruik van de laatste inzichten op het gebied van de psychologie van groepen en meet zes verschillende drijfveren. Iedere drijfveer kent z’n eigen stijl van negatief en van positief gedrag. Essentieel is, dat mensen die negatief gedrag vertonen, alleen maar reactief bezig zijn. Ze reageren op dingen die niet bevallen, maar hebben er kennelijk geen invloed op. Het overkomt ze allemaal. Voor wie wél invloed op de omgeving wil hebben, is er maar één mogelijkheid: positief en proactief gedrag.

 

RealDrives maakt drijfveren inzichtelijk en het bijbehorende kleurenvocabulaire maakt ieders gedrag bespreekbaar en dat men over en weer zicht krijgt op elkaars drijfveren en het daarbij horende gedrag.

Teams kunnen teams zijn van bedrijven en organisaties die een werkteam afvaardigen, maar ook teams van individuele werknemers die in het vitaliseringsprogramma op zich hun gemeenschappelijke doel stellen op basis van verschillende gezondheidsvragen.

De beide componenten van het team vitaliseringsprogramma werken op elkaar in en versterken elkaar in beide gevallen en versterken succes en duurzaamheid in het behalen van de in de programma’s gestelde doelen.

Vitaliteit is het holistisch concept van gezondheid en welzijn. Vitaliteit beoogt de bevordering van optimaal gezondheidsgedrag, waarbij aanpassingsvermogen en duurzaam zelfmanagement centraal staan.

 

Vitaliteit is de resultante van optimaal bewustzijn van positieve invloeden op geestelijke en lichamelijke gezondheid door het hanteren van de juiste leefstijl.

 

 

Bloom Healthy Life & CMC Change Agents 

Bloom Healthy Life & CMC Change Agents 

Teamvitalisering 

Duurzame verhoging algehele gezondheid, lichamelijk en geestelijk welbevinden en productiviteit 

Betere vitaliteit van mensen en teams

Het programma wordt zowel op individuele basis naar aanleiding van een individuele intake als op teambasis ontwikkeld op basis van de twee pijlers individuele vitalisering en teamvitalisering.

De locatie is Ameland, een “healing environment” met rust, ruimte, gezonde lucht met laag fijnstofgehalte, in een optimaal op de doelen van dit programma gekozen hotel.

Het team bevat medische expertise, een psycholoog, een motivatiedeskundige, een lifestylecoach, een mindfulness deskundige, een fysiotherapeut afhankelijk van de specifieke programma’s per individu en veranderdeskundigen, teamcoaches en een moderator afhankelijk van de specifieke programma’s per team.

De meerwaarde van dit concept en programma is:

 

Duurzame verhoging van algehele gezondheid, lichamelijk en geestelijk welbevinden en productiviteit van de individuele deelnemers.

 

Duurzame verhoging van effectiviteit van teams.

 

Door holistisch en preventief concept minder kosten curatieve  gezondheidszorg en minder ziekteverzuim – winst voor individuele deelnemers, de organisaties waartoe zij behoren en de samenleving als geheel door structureel drukken van zorgkosten.

 

Bloom Healthy Life & CMC Change Agents 

logo Bloom rood.png
CMC logo.png